Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów procesów SK 60/03

O stwierdzenie, że art. 549 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku - Kodeks postępowania karnego oraz art. 6 i 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 45 oraz art. 77 Konstytucji RP;