Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zniesienie współwłasności. P 35/11

Czy przepis art. 213 k.c., art 214 §  1 i 2 k.c., art. 216 §  2 i 3 k.c., oraz art. 619 § 1 i 2 k.p.c. są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;