Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona zwierząt; odstrzał zwierząt uznanych za bezpańskie. K 8/11

O zbadanie zgodności art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;