Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości udostępnienia, w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentacji dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę SK 73/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.