Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie przez sąd w postępowaniu w sprawach gospodarczych nieopłaconej apelacji P 9/07

Sprawa połączona z P1/07 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 1/07)