Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zdolność do pełnienia obowiązków sędziego; powrót do służby czynnej ze stanu spoczynku. SK 23/11

O zbadanie zgodności art. 74 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 1, art. 180 ust. 1 w związku z art. 32, art. 65 ust. 1 w związku z art. 32, art. 180 ust. 1 w związku z art. 2, art. 65 ust. 1 związku z art. 2, art. 180 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1 związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;