Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarka nieruchomościami - zwrot wywłaszczonej nieruchomości K 6/05

O stwierdzenie niezgodności:

I. art. 136 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 88 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

II. art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 89 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uzależnia zwrot części wywłaszczonej nieruchomości niezagospodarowanej na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu od istnienia możliwości zagospodarowania jej zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniu złożenia wniosku o zwrot części nieruchomości, a w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo, jeżeli przylega do nieruchomości stanowiącej własność osoby wnioskującej o zwrot - z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz zart. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

III. art. 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dodany przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP;

IV. art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 Konstytucji RP;