Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pisownia nazwisk w aktach stanu cywilnego U 1/06

O stwierdzenie, że:

1. § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów określający pisownię nazwiska przy wpisywaniu go do aktu stanu cywilnego oraz przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego dotyczących obywateli polskich, jest sprzeczny z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

a ponadto, że:

2. § 4 ust. 4 w związku z ust. 2 i 3 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 nakazujący przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego, dotyczących obywateli polskich wpisywanie nazwisk zakończonych na -ski, -cki, -dzki oraz w postaci przymiotnika z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety czy mężczyzny, jest sprzeczny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;