Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykluczenie dotychczasowych wspólników (udziałowców) upadłego z uczestnictwa w postępowaniu, w którym przewidziana jest konwersja wierzytelności na udziały SK 45/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 195 ust. 1 w związku z art. 197 ust. 3 i 4 w związku z art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, „w wersji obowiązującej 31 grudnia 2015 r.”
z art. 21 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 2 i 3 art. i 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 270 ust. 1 pkt 4 i art. 294 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 i art. 288 ust. 1 i 2 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 21 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.