Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady dopuszczenia do egzaminu notarialnego; forma zdawania egzaminu. K 1/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 12 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 74a § 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3) art. 74 § 4 i art. 74d ustawy z dnia 14 lutego  1991 roku - Prawo o notariacie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;