Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do obrony SK 50/03

O stwierdzenie niezgodności:art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;art. 159 w związku z art. 465 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;