Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady obowiązywania prawa w czasie P 9/04

Czy art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;