Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Język polski jako język urzędowy K 38/04

O stwierdzenie niezgodności art. 8  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim z art. 27, 32 i 83 Konstytucji RP;