Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie wynagrodzeń nauczycieli K 34/02

O stwierdzenie niezgodności art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;