Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne; pozbawienie strony realnego prawa do obrony i skutecznego środka odwoławczego. SK 54/12

O zbadanie zgodności art. 446 § 1 i 2 w związku z art. 96 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z:

1. art. 2 Konstytucji RP,

2. art. 32 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP,

3. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

4. art. 47 Konstytucji RP,

5. art. 52 ust. 2 Konstytucji RP,

6. art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;