Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą P 18/02

Czy art. 5 pkt 5 ustawy z 18 grudnia 1976 roku o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;