Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne; wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia; brak możliwości przywrócenia terminu. SK 28/10

O zbadanie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;