Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia wydanego przez sąd na posiedzeniu niejawnym SK 38/05

 O zbadanie zgodności art. 357 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 Konstytucji RP;