Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych K 44/04

O stwierdzeniu niezgodności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości z art. 2, art. 21, art. 64, art. 165 ust. 1, art. 167 Konstytucji RP;