Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 59/06

O stwierdzenie, że art. 3989 § 2 i art. 3989 § 1 pkt 4 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego są niezgodne z art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;