Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne; kara za nieuiszczenie opłaty za przejazdy. P 36/13

Czy art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;