Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych związane z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości. U 7/08

O zbadanie zgodności § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości z art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej oraz z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 92 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP;