Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadużycie prawa podmiotowego SK 11/03

O stwierdzenie niezgodności art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;