Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przedłużania aresztu tymczasowego SK 39/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 263 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, rozumiane w ten sposób, że dotyczą jedynie okresu stosowania tymczasowego aresztowania odpowiadającego rzeczywistemu pozbawieniu wolności na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanego w sprawie, z art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 Konstytucji RP;

2) art. 263 § 3 kpk w zakresie, w jakim określa łączny czas stosowania tymczasowego aresztowania tylko do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, z art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;