Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wskaźniki zmian cen nieruchomości. K 23/08

O zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z zasadą poprawnej legislacji oraz zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikających z art. 2 Konstytucji RP