Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki, na podstawie których organ administracji rozstrzyga o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku SK 2/14

o zbadanie zgodności art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe z art. 2, art. 7, art. 22 w związku z art. 20 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;