Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady pobierania opłat przez przedsiębiorstwo energetyczne za nielegalnie pobraną energię. P 109/08

1. Czy art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne jest zgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim dopuszcza pobranie opłaty przez przedsiębiorstwo energetyczne za nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w taryfach w razie nielegalnego pobierania energii z sieci polegającego na pobraniu energii bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem;

2. Czy § 43 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną jest zgodny z art. 46 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w związku z art. 2, art. 87 ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP;