Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia kasacji SK 26/02

O stwierdzenie niezgodności:
- art. 1 pkt 24, art. 5 ust. 2 ustawy z 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 393 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 w związku z art. 78 i 176 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 5 ust. 2 ustawy z 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
- art. 393 § 1 pkt 2 i 3, art. 393 3 § 1 pkt 3 i art. 393 7 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 393 § 1 pkt 2 i 3, art. 393 3 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

- art. 393 § 1 i § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;

- art. 393 3 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 i 32 Konstytucji RP;

- art. 395 5 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 i 32 Konstytucji RP;

- art. 393 7 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
- art. 2 ustawy z 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 100 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 Konstytucji RP;