Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie burmistrzów P 9/02

Czy pominięcie w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej" jest zgodne z art. 177 Konstytucji RP;