Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz obrotem specjalnym P 13/07

- Czy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w zakresie, w którym penalizuje działanie osoby, która przed dniem 1 stycznia 2001 roku dokonała obrotu specjalnego z zagranicą, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 roku o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym bez ważnego wpisu do rejestru, o którym była mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, lub ważnego pozwolenia na dokonanie takiego obrotu, o którym była mowa w art. 38 ust. 1 tej ustawy jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

- Czy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w zakresie, w którym penalizuje działanie osoby, która przed dniem 1 stycznia 2001 roku, będąc obowiązaną do kierowania działalnością osoby krajowej, poprzez niedopełnienie obowiązku albo przekroczenie swojego uprawnienia dopuściła do dokonania przez osobę krajową obrotu specjalnego z zagranicą, o którym była mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 roku o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;