Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania. SK 23/10

O zbadanie zgodności art. 547 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;