Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb i przesłanki wyrażania przez sąd dyscyplinarny zgody na zatrzymanie sędziego, zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej K 39/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 80a § 1, art. 80b § 1 oraz art. 80c ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 181 w związku z art. 45 Konstytucji RP;

2) art. 80b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;

3) art. 80c w związku z art. 80b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;

4) art. 80 § 2f, w zakresie, w jakim ogranicza możliwość zapoznania się przez sędziego z dokumentami dołączonymi przez prokuratora o uchylenie immunitetu oraz art. 80 § 2g ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 181 w związku z art. 45 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;

5) art. 80a § 3, art. 80b § 4 zdanie 2 oraz art. 80c w związku z art. 80a § 3, 80b § 4 zdanie 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 181 w związku z art. 176 Konstytucji RP;

6) art. 1 pkt 29 i 30 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP;