Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak określenia górnej granicy dla podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu SK 58/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 a także z art. 2 Konstytucji RP.