Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego na rok 2023 K 4/23

Sprawa rozpoznawana łącznie ze sprawami K 1/23 i K 3/23 pod wspólną sygnaturą K 1/23.

Wniosek "o stwierdzenie, że:
•    art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 19 grudnia 2022 r., poz. 2666)  dalej w skrócie: „ustawa okołobudżetowa”, są niezgodne z art. 2 w związku z art. 178 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
•    art. 7, 8 i 9 ustawy  z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 19 grudnia 2022 r., poz. 2666) są niezgodne z art. 10 Konstytucji RP w zw. z art. 173 Konstytucji RP,
•     art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 19 grudnia 2022 r., poz. 2666) są niezgodne z art. 178 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
•    art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 19 grudnia 2022 r., poz. 2666) są niezgodne z art. 178 ust. 2 i art. 195 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 oraz art. 220 ust. 1 Konstytucji RP".