Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stawek taksy notarialnej; zasady wydawania rozporządzeń. U 8/08

O zbadanie zgodności:

1) § 3 pkt 5-7, § 6 pkt 14-17, § 13 pkt 1 lit. a, § 15 ust. 1 pkt 1-2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie;

2) § 3 pkt 7 i § 6 pkt 14-17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z art. 2 Konstytucji RP;

Krajowa Rada Notarialna wnosi o zbadanie zgodności § 10a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie;