Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezależność Instytutu Pamięci Narodowej. K 17/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 2 lit. a i art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie dotyczącym art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 w zakresie, w jakim zmieniają pozycję ustrojową IPN poprzez ograniczenie niezależności Prezesa Instytutu z art. 2 i art. 73 Konstytucji RP;
2 ) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie dotyczącym art. 13 ust. 2 pkt 3 i art. 1 pkt 8 z art. 2 Konstytucji RP;

3) art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie, w jakim w art. 15 pominięto określenie zasad zwoływania i organizowania posiedzeń zgromadzenia elektorów z art. 2 Konstytucji RP;

4) art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 3 z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji RP;

5) art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 3 z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie dotyczącym art. 23 ust. 2 pkt 8 z art. 2 Konstytucji RP;

7) art. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;