Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wniosek o nadanie sądowej klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem P 7/19

Pytanie prawne czy art. 123 §1 pkt 2 k.c. stosowany w zw. z art. 509 §2 k.c. w zakresie, w jakim stanowi, że po uchyleniu art. 96 ust. 1 i art. 97 ust.1 prawa bankowego (na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. P 45/12), wniosek o nadanie sądowej klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem, jest zgodny z art. 2. art. 20, art. 21, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.