Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna; zasady zawierania umów o pracę z pracownikiem, który uzyskał pozytywną ocenę komisji egzaminacyjnej SK 37/07

O zbadanie zgodności art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 60, art. 153 Konstytucji RP;