Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada niedziałania prawa wstecz SK 44/03

O stwierdzenie niezgodności art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające kodeks karny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;