Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot majątku osobom kościelnym oraz gminom żydowskim; udział jednostek samorządu terytorialnego w tzw. postępowaniach regulacyjnych. K 25/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

2) art. 62 ust. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) w zakresie, w jakim z kręgu uczestników postępowania wyłącza zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, z art. 165 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

3) art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;