Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb odwołania syndyka SK 57/05

O stwierdzenie, że art. 101 § 1 w związku z art. 67 § 4 i art. 69 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku - Prawo Upadłościowe narusza art. 9, art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;