Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieodpłatne nabycie własności nieruchomości K 10/02

O stwierdzenie niezgodności art. 1 ust. 1 ustawy z 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości z art. 21 ust. 1 i 2, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP ;
- o stwierdzenie, że art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości narusza art. 21, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych;
- o stwierdzenie, że art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 167 ust. 2 Konstytucji RP;