Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona osób i mienia SK 15/02

O stwierdzenie, że art. 32 ust. 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia jest niezgodny z art. 2, 7, 22, 32 ust. 1, 42, 45, 47, 77 Konstytucji RP.