Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej K 38/03

O stwierdzenie niezgodności art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora z art. 105 ust. 6 w związku z art. 236 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 7 Konstytucji RP;