Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Realizacja ustawy budżetowej. P 38/13

Czy art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej jest zgodny z przepisami:

- art. 10 ust. 2, art. 186 ust.1 i art. 187 ust.4 Konstytucji RP,

- art. 183 ust. 2 Konstytucji RP,

- art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji RP,

- art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;