Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

System informacji oświatowej. K 5/12

O zbadanie zgodności art. 14 pkt 24 i art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej z art. 31 ust. 3, art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;