Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niepowołanie na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP. SK 16/08

O zbadanie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozumianego w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta RP, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z:

1. art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

2. art. 60 Konstytucji RP;

3. art. 32 Konstytucji RP;

4. art. 30 Konstytucji RP;

5. art. 2 Konstytucji RP;

6. art. 7 Konstytucji RP;

7. art. 10 ust. 1 Konstytucji RP;

8. art. 173 Konstytucji RP;

9. art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

10. art. 179 Konstytucji RP;

11. art. 179 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP;