Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych K 12/05

Sprawa połączona z K 44/04 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 44/04)