Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury wojskowe SK 33/04

O stwierdzenie niezgodności: 1. art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 roku o uposażeniu żołnierzy z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji RP; 2. § 1 pkt 5 lit. c) i lit. a) zarządzenia nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy oraz § 1 pkt 7 zarządzenia nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy i § 2 ust. 1 zarządzenia nr 74/MON, a także § 36, § 39, § 40, § 35 ust. 1 in fine w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy z art. 2, art. 5, art. 64 ust. 2, art. 67 ust. 1 i art. 32 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;