Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy. SK 45/12

O zbadanie zgodności art. 57 § 1 Kodeksu Pracy w zakresie w jakim przepis ten pozbawia pracownika - z którym w sposób niezgodny z prawem rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, a następnie przywrócono do pracy - prawa do dochodzenia pełnego odszkodowania za cały okres pozostawania bez pracy z art. 2, art. 24 zd. pierwsze, art. 64. ust. 2, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;